WHERE WE ARE
Book Now
25 พฤษภาคม 2024
26 พฤษภาคม 2024
1
Book a stay

สถานที่ตั้ง

โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สามารถเดินทางด้วยทางหลวงบางนา-ชลบุรี จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มาถึงทางด่วนบางนา-ตราด กม. 57 ทางออกป้ายนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โรงแรมตั้งอยู่ทางด้านขวาห่างจากทางเข้าหลักเพียง 700 เมตร ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลวิภาราม